Puhelinpalvelu ja toimisto ovat suljettuna 21.6., 27.-28.6 ja 29.7.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Eteläniemi A & E Oy (Tieisännöinti Eteläniemi)
Kalliontie 18 A 44
85500 NIVALA
Y-tunnus 2326422-8
Puh. 044 344 1150 (vaihde ma-pe 9-15)

Tietosuojavastaavat

Eteläniemi A & E Oy
Ari Eteläniemi ja Elina Eteläniemi
Kalliontie 18 A 44
85500 NIVALA
Puh. 044 344 1150 (vaihde ma-pe 9-15)
info(at)etelaniemi.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja palvelurekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Eteläniemi A & E Oy ylläpitää asiakasrekisteriä. Eteläniemi A & E Oy:n rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakaskannan asioiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli luovuttamista ei ole kielletty. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • asiakasnumero/viitenumero
  • etunimi, sukunimi, yhteisön nimi, vastaanottajan nimi (asioiden hoitaja)
  • lähiosoite (lähiosoite 2), postinumero ja -toimipaikka, maa
  • puhelinnumero, sähköpostiosoite, E- lasku tiedot
  • y-tunnus
  • suoramarkkinointilupa/-kielto
  • luottamus- ja vastuutehtävät
  • henkilötunnus luottamushenkilöistä, tarvittaessa
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen luomisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Henkilöiden nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli henkilö on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, uusi nimi ja/tai osoite voi päivittyä automaattisesti.

Tietoja päivitetään avoimista ja/tai virallisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Eteläniemi A & E Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Eteläniemi A & E Oy luovuttaa henkilötietoja päämiehelle, viranomaisille, pankkiin sekä yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointiin ja etämyyntiin mikäli rekisteröity ei itse ole kieltänyt luovuttamista. Suoramarkkinointi voi tapahtua postia, puhelinta tai sähköisiä välineitä käyttäen.

Eteläniemi A & E Oy siirtää henkilötietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten internet-sivujen ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toimittajille tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Eteläniemi A & E Oy:llä on oikeus siirtää palveluiden toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden alueelle, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Eteläniemi A & E Oy:llä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain käyttöoikeuden omaava henkilö.

Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Eteläniemi A & E Oy:n toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

Virheen oikaisu

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan Eteläniemi A & E Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Suoramarkkinointikiellon voi tehdä osoitteessa info(at)etelaniemi.fi


Henkilötietoja koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Eteläniemi A & E Oy:n, puh. 044 344 1150, tai kirjeitse osoitteella Eteläniemi A & E Oy, Kalliontie 18 A 44, 85500 NIVALA tai suoraan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaaviin. Heidät tavoittaa numerosta 044 344 1150 tai sähköpostilla info(at)etelaniemi.fi

Laatimispäivämäärä 16.5.2018, päivitetty 10.2.2020
Eteläniemi A & E oy:n hallitus 16.5.2018

Lisätiedot
Elina Eteläniemi
Hallituksen pj. asiakas- ja palvelurekisterin hoitaja
044 344 1150
info(at)etelaniemi.fi

Ari Eteläniemi
Toimitusjohtaja, asiakas- ja palvelurekisterin hoitaja
044 344 1150
info(at)etelaniemi.fi
Tieisännöinti Eteläniemi
Puh. vaihde: 044 344 1150
Kalliontie 18 A 44
85500 NIVALA
y-tunnus: 2326422-8