Tieisännöintiä sukupolvesta toiseen

1900

luvun alussa yksityistien hoito perustui tien jakoon, niin että osakkailla oli kullakin oma pätkä hoidettavana, Nivalassa Sarjankyläntie oli tuolloin yksityistie. Arin pappa Eeliel Eteläniemi oli mukana puuhamiehenä, myöhemmin tie muuttui valtion ylläpidettäväksi.

1962

yksityistielaki voimaan, jossa säädettiin yksityistietä hoitamaan tiekunta, osakkaiden osuus määriteltiin yksikkölaskelmalla ja kukin osakas osallistu rahalla tai työpanoksella tien kunnossapitoon. Arin isä Urho Eteläniemi osallistui oman kotitien Ranttilan yksityistien hoitamiseen ja 70 -luvulla tien perusparantamiseen. Urho oli puuhamiehenä Lähdenevantien (metsäautotie) perustamisessa ja rakentamisessa.

1989

Ari valittiin Ranttilan yksityistien sihteeriksi 19 -vuotiaana, pesti jatkuu edelleen. Kipinä yksityistieasioihin syttyi jo pienenä poikana. Isän lanatessa tietä Ari sisarusten kanssa käveli perässä potkimassa kiviä ojaan. Lanaukset ja niitot tulivat aikanaan työtehtäviksi. Kiinteistöjen omistuksen kautta muodostui osakkuus kuuteen yksityistiehen.

1990

luvun alussa siirryttiin Ranttilan yksityistiellä atk-pohjaiseen tietojen käsittelyyn Wintie-ohjelman hankinnan myötä.

1992

Elina tuli maatilalle emännäksi ja perehtyminen yksityistieasioihin alkoi Elinan osalta.

1995

liityttiin EU:iin, Ari toimi EU-avustajana toistakymmentä vuotta, täyttäen maanviljelijöille tukihakemuksia (pohjaa tieisännöinnille). Toimistopalvelu Eteläniemi ay perustetaan. Arilla ja Elinalla on myös vuosikymmenen loppupuolella Tapiola -vakuutusyhtiön palvelupiste Haapavedellä.
1990 ja 2000 -luvulla yrityksen toiminnassa on myös maatalouskoneurakointia ja maa- ja metsätaloutta.

2002

Toteutettiin Ranttilantiellä sillan perusparannus Ari toimi siinä hankkeen vetäjänä (projektin johtajana).

2003

Koulutetaan Suomeen ensimmäiset TIKO-tieisännöitsijät Suomen Tieyhdistys ry:n toimesta.

2006

Ari käy TIKO-tieisännöitsijä koulutuksen ja siitä alkaa lapsuuden toiveammatti. Ei silloin 70-80 -luvulla tiedetty tieisännöinnistä mitään, mutta haaveena oli ”nurkkakirjurin” ammatti, maaseudun ihmisten auttaminen kirjanpitoasioissa asiakaslähtöisesti. Tieisännöinti ja edelleen maaseudun infraisännöinti on nykyaikaista nurkkakirjurin työtä. Tiekunta Pro -ohjelmisto otetaan käyttöön. Ensimmäinen versio osakasportaalista (asiakirjojen jakaminen osakkaille netissä) otetaan käyttöön.

2009

luovutaan maataloudesta ja keskitytään tieisännöintiin, koneurakointia pyöritetään vielä vuosi Eteläniemi Forest tmi:n nimissä.

2010

Eteläniemi A & E Oy perustetaan Eteläniemi Forest tmi:n perustalle, omistajina Ari ja Elina. Toimistopalvelu Eteläniemi ay fuusioidaan osakeyhtiöön.

2014

Ari aloittaa puhelinneuvojana Tieyhdistyksen valtakunnallisessa yksityistieasioiden neuvontapuhelimessa.

2015

Tieisännöinti Eteläniemi aputoiminimi otetaan käyttöön.
Suomen Tieyhdistys ostaa palveluja koulutukseen.

2016

Suomen tieisännöitsijät perustavat TIKO -kehitysosuuskunnan, jonka toimitusjohtajana Ari toimii alusta alkaen vuoden 2019 osuuskuntakokoukseen. Tämän jälkeen Ari toimii hallituksen jäsenenä vuoden 2021 keväälle, jolloin osuuskunta päätetään lopettaa ja jatkaa toimintaa eri muodossa. Nikon rakentama asiakashallintaohjelma otetaan käyttöön.

2017

Palkataan Henna ensimmäisenä työntekijänä. Elina Eteläniemi valmistuu TIKO-tieisännöitsijäksi.
Ari saa yksityistie-ansiomerkin

2018

Iida tulee töihin. Ari valitaan vuoden tieisännöitsijäksi, palkitseminen tapahtuu UKK-instituutissa Tampereella Tieyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa. Hankitaan omat toimitilat Nivalan keskustasta.

Nikon valmistama pilvipohjainen yksikointi.fi ohjelma otetaan käyttöön ja tiedostojen siirtäminen aloitetaan. Toimisto siirtyy ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi, samalla mahdollistetaan sähköpostikirjeiden lähetys.

Elina ja Henna valmistuvat merkonomeiksi, näin yrityksen päivittäiseen asioiden hoitamiseen tulee lisää ammattiosaamista. Iida on valmistunut merkonomiksi 2017.

2019

Toimisto siirretään kotitoimistosta Nivalan keskustaan Kalliontielle omiin toimitiloihin. Ari käy ojaisännöinnin pilottikurssin. Pidetään Suomen ensimmäinen sähköinen tiekunnan kokous, Perhoon Hallitustielle, kokous hoidettiin Nivalasta toimistolta käsin. Kemera-osio ohjelmistossa otetaan käyttöön. Pekka tulee töihin 2019-2020.

2020

Iida valmistuu TIKO-tieisännöitsijäksi. Projektinhallinta osio otetaan ohjelmistossa käyttöön.
Elina suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Ari suorittaa tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon. Käynnistetään kehittämishanke, työn tehostamiseksi ja työkalujen kehittämiseksi sekä kotisivujen uudistamiseen, Niko palkataan vetovastuuseen ja Tiina kotisivujen kehittämiseen. 2,5 vuoden sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa uusjakojen tilikorvauksien hoitamisesta koko Suomen alueella (2019 pilotoitiin)

2021

Ari suorittaa ojaisännöinnin erikoisammattitutkinnon ensimmäisenä Suomessa.
Ari valmistuu maa- ja kivirakennusalan työteknikoksi.

1989
Toiminta aloitettu
2006
Arista TIKO-tieisännöitsijä
2010
Perustettiin Eteläniemi A & E Oy
2015
Aputoiminimi Tieisännöinti Eteläniemi otettiin käyttöön
2017
Elinasta TIKO-tieisännöitsijä. Palkattiin Henna ensimmäisenä työntekijänä.
2019
Siirryttiin uuteen toimistoon
2020
Iidasta TIKO-tieisännöitsijä.
2021
Ari suoritti ojaisännöinnin erikoisammattitutkinnon
Tieisännöinti Eteläniemi
Puh. vaihde: 044 344 1150
Kalliontie 18 A 44
85500 NIVALA
y-tunnus: 2326422-8