Kävijöitä:
Tänään: 97
Tässä kuussa: 7878
Yhteensä: 88764
Käynnistetty 13.2.2016

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Eteläniemi A & E Oy (Tieisännöinti Eteläniemi)
Ranttilantie 125
85620 NIVALA
Y-tunnus 2326422-8
Puh. 044 344 1150


Tietosuojavastaavat

Eteläniemi A & E Oy
Ari Eteläniemi ja Elina Eteläniemi
Ranttilantie 125
85620 NIVALA
Puh. 044 344 1150
info@etelaniemi.fi


Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja palvelurekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Eteläniemi A & E Oy ylläpitää asiakasrekisteriä. Eteläniemi A & E Oy:n rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakaskannan asioiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin, mikäli luovuttamista ei ole kielletty. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • asiakasnumero/viitenumero

  • etunimi, sukunimi, vastaanottajan nimi (asioiden hoitaja)

  • lähiosoite (lähiosoite 2), postinumero ja -toimipaikka, maa

  • puhelinnumero, sähköpostiosoite, E- lasku tiedot

  • y-tunnus

  • suoramarkkinointilupa/-kielto

  • luottamus- ja vastuutehtävät

  • henkilötunnus luottamushenkilöistä, tarvittaessa


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen luomisen yhteydessä. Tietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Henkilöiden nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä Väestötietojärjestelmästä. Mikäli henkilö on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassa osoitteenluovutuskieltoa väestötietojärjestelmästä, uusi nimi ja/tai osoite voi päivittyä automaattisesti.

Tietoja päivitetään avoimista ja/tai virallisista tietolähteistä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Eteläniemi A & E Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Eteläniemi A & E Oy luovuttaa henkilötietoja päämiehelle, viranomaisille, pankkiin. sekä yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointiin ja etämyyntiin mikäli rekisteröity ei itse ole kieltänyt luovuttamista. Suoramarkkinointi voi tapahtua postia, puhelinta tai sähköisiä välineitä käyttäen.

Eteläniemi A & E Oy siirtää henkilötietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten internet-sivujen ja asiakkuudenhallintajärjestelmän toimittajille tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Eteläniemi A & E Oy:lla on oikeus siirtää palveluiden toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden alueelle, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Eteläniemi A & E Oy:lla on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain käyttöoikeuden omaava henkilö.


Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Eteläniemi A & E Oy:n toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.


Virheen oikaisu

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan Eteläniemi A & E Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Suoramarkkinointikiellon voi tehdä osoitteessa info@etelaniemi.fi


Henkilötietoja koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Eteläniemi A & E Oy:n, puh. 044 344 1150, tai kirjeitse osoitteella Eteläniemi A & E Oy, Ranttilantie 125, 85620 NIVALA tai suoraan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaaviin. Heidät tavoittaa numerosta 044 344 1150 tai sähköpostilla info@etelaniemi.fi

Laatimispäivämäärä 16.5.2018, päivitetty 16.5.2018

Eteläniemi A & E oy:n hallitus 16.5.2018


Lisätiedot


Elina Eteläniemi

Hallituksen pj. asiakas- ja palvelurekisterin hoitaja

044 344 1150

info@etelaniemi.fi


Ari Eteläniemi

Toimitusjohtaja, asiakas- ja palvelurekisterin hoitaja

044 344 1150

info@etelaniemi.fi